FAQ

Jaké rychlosti lze dosáhnout na kabelovém modemu připojeném k miniCMTS?

V reálných sítích, kde jsme rychlosti testovali, bylo dosaženo pro kabelový modem EuroDOCSIS 3.0 s bondingem 16x4 (t.j. 16xDS QAM256, 4xUS QAM64 + 6.4MHz) rychlosti v dopředném směru kolem 700 Mbps a ve zpětném směru kolem 90 Mbps. Dosažené rychlosti vyžadují určitou kvalitu koaxiální sítě, měřenou jako poměr signál/šum (S/N).

Jakým fyzickým rozhraním je miniCMTS vybavena?

Všechny typy 1. generace miniCMTS jsou vybaveny Ethernetovými a VF porty.
Ethernetové vstupy jsou Gigabitové, k dispozici jsou:
- 1x nebo 2x RJ45 port pro účastnický i management provoz
- 1x SFP slot
VF porty pro DS a US jsou buď oddělené nebo sloučené. Některé verze obsahují i vestavěný slučovač pro přidání TV signálu.
Detaily naleznete v datasheetu, který je k dispozici u popisu jednotlivých typů miniCMTS.
mini CMTS 2. generace podporuje 10G SFP+ port místo původního 1G SFP portu.

Je možné v miniCMTS měnit počet downstreamů a upstreamů?

Celkový počet dopředných (downstream) a zpětných (upstream) kanálů miniCMTS je pevně daný.
MiniCMTS má k dispozici 32 nebo 16 dopředných kanálů a 10 nebo 4, případně 2 zpětné kanály.

Dle aktuálních potřeb je možné zapnout pouze omezený počet dopředných a zpětných směrů.
Další rozšíření kapacity je možné zakoupením další miniCMTS.

Jak se miniCMTS spravuje?

MiniCMTS má v sobě integrované webové rozhraní (WebGUI), které umožňuje nastavit a sledovat všechny podstatné parametry. Monitoring přes webové rozhraní zobrazuje především aktuální hodnoty sledovaných veličin – u vybraných veličin i jejich historii. Velmi zajímavým nástrojem webového rozhraní je spektrální analýza zpětnosměrného frekvenčního rozsahu.

Dalším klíčovým monitorovacím nástrojem je protokol SNMP, který se typicky používá pro dlouhodobé sledování provozních parametrů z externího monitorovacího systému. MiniCMTS implementuje klíčová OID, standardizovaná pro DOCSIS i některá specifická OID.

Jak je potřeba připravit koaxiální síť?

Všimli jsme si, že koaxiální sítě jsou pro “ISP” provozovatele tak trochu "magické".

Společnost LICA je připravená Vám pomoct s implementací tak, abyste získali důvěru, že z jednoho koaxiálního kabelu lze doručit ke klientům v součtu až 5 Gbps datového toku.

V existujících koaxiálních sítích je typicky již zprovozněn a naladěn dopředný směr pro distribuci TV programů. Pro Internet je potřeba v dopředném směru zajistit dostatek volných kanálů v souvislém bloku – orientačně jeden 8MHz TV kanál umí “přepravit” 50 Mbps. Nejdůležitějším úkolem před spuštěním Internetu pak bývá zprovoznit zpětný směr, nejlépe v celém standardizovaném rozsahu 5-65 MHz.

Je důležité zajistit dostatečnou kvalitu koaxiální sitě, zejména stínění vůči okolnímu rušení. Tato podmínka je složitější u sítí větších rozměrů s trasovými zesilovači. V malých VF sítích, kam miniCMTS míří, je tento úkol naštěstí jednodušší než v sítích velkých.

Potřebuje k sobě miniCMTS nějaké další externí prvky?

Kabelové modemy pro svůj provoz potřebují DHCP a TFTP server.
Pro malé instalace je možné využít integrované servery DHCP a TFTP přímo v miniCMTS.
Pro standardní instalace doporučujeme využít externí systém správy včetně DHCP a TFTP serveru.

Má v sobě miniCMTS router?

Ne, miniCMTS je pouze bridge tj. L2 prvek. K zajištění routování a překladu klientských adres je potřeba externí L3 prvek. Ten si může operátor zajistit sám, nebo mu ho můžeme dodat jako součást komplexní dodávky my.

Jaká je spotřeba miniCMTS a jak je u miniCMTS řešeno chlazení?

Spotřeba typu LMC-2IU je 36 W, typů LMC-1RU a LMC2-1RU pak 44 W.
LMC-1RU používá aktivní chlazení, tedy ventilátor. Tento typ je určen k instalaci do racku.
Ostatní typy miniCMTS využívají pouze pasivního chlazení, bez ventilátoru.

Jaké fyzické varianty miniCMTS prodáváte?

Prodáváme několik HW provedení miniCMTS, pro aktuální nabídku a detailní informace si prosím prolistujte stránky www.minicmts.com.