FAQ

Jaké rychlosti lze dosáhnout na kabelovém modemu připojeném k miniCMTS?

V reálných sítích, kde jsme rychlosti testovali, bylo dosaženo pro kabelový modem EuroDOCSIS 3.0 s bondingem 8x4 (t.j. 8xDS QAM256, 4xUS QAM64 + 6.4MHz) rychlosti v dopředném směru kolem 370 Mbps a ve zpětném směru kolem 90 Mbps. Dosažené rychlosti vyžadují určitou kvalitu koaxiální sítě, měřenou jako poměr signál/šum (S/N).

Jakým fyzickým rozhraním je miniCMTS vybavena?

Všechny typy 1. generace miniCMTS jsou vybaveny Ethernetovými a VF porty.
Ethernetové vstupy jsou Gigabitové, k dispozici jsou:
- 1x nebo 2x RJ45 port pro účastnický i management provoz
- 1x SFP slot
VF porty pro DS a US jsou buď oddělené nebo sloučené. Některé verze obsahují i vestavěný slučovač pro přidání TV signálu.
Detaily naleznete v datasheetu, který je k dispozici u popisu jednotlivých typů miniCMTS.

Je možné v miniCMTS měnit počet downstreamů a upstreamů?

Celkový počet dopředných (downstream) a zpětných (upstream) kanálů miniCMTS je pevně daný.
MiniCMTS má k dispozici 16 dopředných kanálů a 4, případně 2 zpětné kanály.

Dle aktuálních potřeb je možné zapnout pouze omezený počet dopředných a zpětných směrů.
Další rozšíření kapacity je možné zakoupením další miniCMTS.

Jak se miniCMTS spravuje?

MiniCMTS má v sobě integrované webové rozhraní (WebGUI), které umožňuje nastavit a sledovat všechny podstatné parametry. Monitoring přes webové rozhraní zobrazuje především aktuální hodnoty sledovaných veličin – u vybraných veličin i jejich historii. Velmi zajímavým nástrojem webového rozhraní je spektrální analýza zpětnosměrného frekvenčního rozsahu.

Dalším klíčovým monitorovacím nástrojem je protokol SNMP, který se typicky používá pro dlouhodobé sledování provozních parametrů z externího monitorovacího systému. MiniCMTS implementuje klíčová OID, standardizovaná pro DOCSIS i některá specifická OID.

Pro sítě s velkým počtem miniCMTS je také možné použít speciální SW CDNMS. Jde o Windows
aplikaci, která umožňuje nastavení i monitorování více miniCMTS z jednoho místa. CDNMS není součástí dodávky miniCMTS.

Jak je potřeba připravit koaxiální síť?

Všimli jsme si, že koaxiální sítě jsou pro “ISP” provozovatele tak trochu "magické".

Společnost LICA je připravená Vám pomoct s implementací tak, abyste získali důvěru, že z jednoho koaxiálního kabelu lze doručit ke klientům v součtu až 5 Gbps datového toku.

V existujících koaxiálních sítích je typicky již zprovozněn a naladěn dopředný směr pro distribuci TV programů. Pro Internet je potřeba v dopředném směru zajistit dostatek volných kanálů v souvislém bloku – orientačně jeden 8MHz TV kanál umí “přepravit” 50 Mbps. Nejdůležitějším úkolem před spuštěním Internetu pak bývá zprovoznit zpětný směr, nejlépe v celém standardizovaném rozsahu 5-65 MHz.

Je důležité zajistit dostatečnou kvalitu koaxiální sitě, zejména stínění vůči okolnímu rušení. Tato podmínka je složitější u sítí větších rozměrů s trasovými zesilovači. V malých VF sítích, kam miniCMTS míří, je tento úkol naštěstí jednodušší než v sítích velkých.

Potřebuje k sobě miniCMTS nějaké další externí prvky?

Kabelové modemy pro svůj provoz potřebují DHCP a TFTP server.
Pro malé instalace je možné využít integrované servery DHCP a TFTP přímo v miniCMTS.
Pro standardní instalace doporučujeme využít externí systém správy včetně DHCP a TFTP serveru.

Má v sobě miniCMTS router?

Ne, miniCMTS je pouze bridge tj. L2 prvek. K zajištění routování a překladu klientských adres je potřeba externí L3 prvek. Ten si může operátor zajistit sám, nebo mu ho můžeme dodat jako součást komplexní dodávky my.

Jaká je spotřeba miniCMTS a jak je u miniCMTS řešeno chlazení?

Spotřeba typu LMC-2IU je 36 W, typu LMC-1RU pak 44 W.
LMC-1RU používá aktivní chlazení, tedy ventilátor. Tento typ je určen k instalaci do racku.
Ostatní typy miniCMTS využívají pouze pasivního chlazení, bez ventilátoru.

Jaké fyzické varianty miniCMTS prodáváte?

Prodáváme několik HW provedení miniCMTS, pro aktuální nabídku a detailní informace si prosím prolistujte stránky www.minicmts.com.