Služby

Obecný popis služeb spojených s provozem a integrací miniCMTS

Na základě zkušeností v rámci našich pilotních projektů je možné každou integraci miniCMTS rozdělit na:
- část předinstalační t.j. příprava rozvodu po vložení miniCMTS jak po stránce frekvenční, tak po stránce datové
- část provozní t.j. vzdálené monitorování provozu jak miniCMTS, tak kabelových modemů a konfigurace dle potřeb marketingu a technického stavu sítě
- SLA (zajištění provozu miniCMTS v delším časovém horizontu) t.j. podpora výrobce z hlediska dolaďování řídícího SW, odstraňování SW bagů a případný upgrade dle potřeb dalších funkcionalit
Společnost LICA CZECH s.r.o. má zkušenosti ve všech těchto oblastech a je schopna svým klientům poskytnout všechny tyto fáze integrace a provozu. Vzhledem k tomu, že se zkušenosti  našich zákazníků mohou lišit (kabelové televize mají jiné potřeby než např. ISP), poskytujeme služby různého rozsahu, od nějž se odvíjí cena.