Pilotní projekty

Nové pilotní projekty

vloženo: 01. 11. 2013

K dnešnímu dni máme v našem pilotním monitorovacím serveru připojeno 13 pilotních projektů. K těmto CMTS je v současnosti připojeno celkem 888 modemů, jejichž počet se stále zvyšuje. V těchto dnech realizujeme nový pilotní projekt v Grónsku, a to ve spolupráci se společností Greenland Television APS. Zdůrazňujeme, že se jedná o pilotní projekty, ostatní živé instalace v tomto souhrnu nejsou uváděny.

První pilotní projekt v zahraničí u společnosti HFC Technics, Maďarsko

vloženo: 29. 05. 2013

Na základě testů, které proběhly u našeho partnera společnosti HFC Technics v Maďarsku, jsme se utvrdili v tom, že miniCMTS je spolehlivá technologie.

Druhý pilotní projekt v kabelové televizi

vloženo: 23. 03. 2013

Druhý z pilotních projektů směřoval do prostředí kabelové televize. Toho jsme dosáhli s pomocí provozovatele menší sítě na severní Moravě. Počáteční stav byla síť ve velikosti větší vesnice, která je provozována na kabelových modemech ARRIS1000 s aktuálním počtem 170 kabelových modemů. Zhruba polovina modemů je DOCSIS 1.1 a druhá polovina je DOCSIS 2.0.


Vzhledem k tomu, že v síti nejsou modemy DOCSIS 3.0, začali jsme tím, že jsme ke stávající CMTS ARRIS připojili miniCMTS a přes konfigurační soubory jsme začali modemy DOCSIS 2.0 přesouvat pod správu miniCMTS. Tím jsme si ověřili, že souběh dvou CMTS, jedné klasické a jedné mini, je bez problému možný. Současně jsme si vyzkoušeli proces postupného přechodu z jedné CMTS na druhou.
K dnešnímu dni je pod správou miniCMTS v provozu 50 modemů a v dalších dnech plánujeme přesun dalších.


Instalace miniCMTS v kabelové...


Pohled na instalaci miniCMTS

První pilotní projekt s miniCMTS ve společné televizní anténě

vloženo: 10. 03. 2013

V polovině února jsme spustili první pilotní projekt, který detailněji popisujeme v přiloženém pdf souboru a je ke zhlédnutí na videu v sekci "download". Do živé sítě (společné TV antény) jsme přidali  DOCSIS kanály v dopředném a zpětném směru.  V současnosti používáme z možných 16 dopředných kanálů pouze 8, z důvodu použití kabelových modemů, které jsou pouze ve verzi 8x4.


Již několik týdnů běží náš první pilotní projekt, máme připojených 23 klientů a nenastal jediný výpadek, zamrznutí nebo resetování systému. Rychlosti, které dosahujeme na použitých modemech Motorola 5100 DOCSIS 2.0, jsou 35Mbit/s plně bez agregace. Na modemech Cisco EPC3010 DOCSIS 3.0 dosahujeme rychlosti 330Mbit/s.


V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat

zapojení testu